Archiv pro rubriku: Nezařazené

Informace pro strávníky, ubytované a jejich zákonné zástupce

Náš systém využívaný pro stravu a ubytování byl dne 9.4.2023 napaden útočníky, kteří celý systém zašifrovali a požadují výkupné za rozšifrování.

V tomto systému se kromě účetních dat vyskytovaly i osobní údaje osob, kterým jsou poskytovány zmiňované služby.

Podotýkáme, že tento útok nemusí, ale i může znamenat zneužití těchto dat, protože primárním cílem je získat od poškozené organizace finanční prostředky za znovuzpřístupnění napadeného systému.

Za vzniklou situaci se omlouváme.

Vedení SPŠP-COP Zlín

INFORMACE-UBYTOVANÍ ŽÁCI DM1+DM2

INFORMACE-UBYTOVANÍ ŽÁCI DM1+DM2

Vratka přeplatku – ubytovaní DM1+DM2 – žáci, kteří budou ubytováni i v následujícím školním roce a chtějí vrátit zůstatek na kontě nebo část mohou toto výjimečně řešit již nyní na e-mailu: simona.marynikova@spspzlin.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno, příjmení a datum narození strávníka) nebo na tel.: 577 314 024.

Vyúčtování zůstatku – úplné ukončení ubytování je možné pouze formou ODHLÁŠKY, která je k dispozici u příslušného vychovatele, pod kterého ubytovaný student spadá. Vyúčtování konta probíhá až po odevzdání řádně vyplněné a podepsané odhlášky v kanceláři č.203-účetní v budově DM1.

Všechny zůstatky na kontě jsou vždy posílány na číslo bankovního účtu, ze kterého jsou zálohy na ubytování a stravování placeny.
Nevyžádané zůstatky budou automaticky převedeny do dalšího školního roku.