Informace k přihláškám k ubytování 2024/2025

Přihlášky k ubytování na školní rok 2024/2025 budou k dispozici na našich webových stránkách  od 17. 4. 2024.

Termín podání pro nově nastupující žáky je do 14. 6. 2024, přijímání se řídí platnou směrnicí o Přijímání žáků do ubytování v našich domovech.

Stávající žáci mohou podat přihlášku k ubytování do 30. 4. 2024