Archiv pro rubriku: Informace pro rodiče

Změna ceny stravy platné od 1. 8. 2022

Studenti ubytovaní:
nárok na odběr jednoho jídla dotovaného státem
snídaně 32,–Kč
oběd 38,–Kč
večeře 35,–Kč

Pouze pro ubytované: Objednáte-li si další jídlo zaplatíte za:
snídani 65,– Kč
oběd 85,– Kč
večeři – teplou 80 Kč
večeři – studenou 80 Kč

INFORMACE PRO RODIČE UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

Aktualizováno 6. 5. 2020 : Ochrana zdraví

Na základě sdělení MŠMT č.j.11703/2020-1 ze dne 10.3.2020 a dle Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol a dále rozhodnutí ředitele SPŠ polytechnické – COP Zlín, Nad Ovčírnou IV, 2528 Zlín, dnem 17.3.2020 je zákaz osobní přítomnosti ve školském zařízení DM 1 a 2.

Dotazem na MŠMT bylo ověřeno, že v současné době, kdy je přerušena výuka na všech školách, může být uplatněno ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a ubytovaným může být přiměřeně snížena úplata za ubytování.

TO ZAMENÁ:

ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮM BUDE KRÁCENA PODLE POČTU DNÍ, PO KTERÉ NEBUDOU MOCI BÝT UBYTOVANÍ NA DM VŽDY PO UKONČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO MĚSÍCE AŽ DO ODVOLÁNÍ TÉTO MIMOŘÁDNÉ SITUACE.

Z TOHOTO DŮVODU JE ZASÍLÁNÍ PLATEB NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ NA VAŠEM ZVÁŽENÍ
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ ZA UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 BUDE PROVEDENO PO UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ NA DM S UKONČENÍM ŠKOLNÍHO ROKU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Vzhledem k tomu, že ne všichni žáci si vzali se sebou při odjezdu domů učební pomůcky, mají poslední možnost si je vyzvednout ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 9.00 do 11.00, tuto skutečnost je nutné předem oznámit svým vychovatelům. V jiném termínu nebude vyzvednutí věcí možné. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY

Vážení rodiče,
na základě výzvy KHS Zlín ze dne 3. 3. 2020 a na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020, v souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 v rámci předběžné opatrnosti činíme následující opatření pro žáky ubytované v Domově mládeže 1, nám. T. G. Masaryka 2700, Domově mládeže 2, Růmy 4050, při SPŠ polytechnické – COP Zlín:

  1. ŠKOLA VYHLAŠUJE ZÁKAZ VSTUPU DO DOMOVA MLÁDEŽE 1. a 2. A ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ŽÁKY, kteří v období jarních prázdnin pobývali s rodinou či přáteli v oblastech s výskytem COVID 19, popřípadě se setkali s člověkem, který v takových oblastech pobýval. Toto opatření se vztahuje na všechny osoby, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Tito žáci po jarních prázdninách v neděli 8. 3. 2020 a v následujících dnech do DM NENASTOUPÍ, ale se zodpovědností přistoupí k vlastní karanténě na dobu 14 dní.
  2. ŽÁDÁME VÁS, pokud se ve vašem přímém okolí vyskytne onemocnění COVID 19, abyste nás neprodleně o této situaci informovali, abychom mohli učinit další hygienická opatření s co nejmenším dopadem na provoz v našich DM.
  3. POSILUJÍ SE hygienická opatření prováděná s větší četností a pravidelnou kontrolou v rámci provozu DM1,2 a Školní jídelny

Vedení SPŠ polytechnické je v neustálém kontaktu s KHS Zlín a akceptuje informace reagující na nejnovější vývoj spojený s výskytem onemocnění COVID 19.

DOPORUČUJEME sledovat informace na našem webu www.spspzlin.cz. Nezbytné je sledovat informace zveřejňované na stránkách www.khszlin.cz v části Aktuality.

Mgr. Františka Fojtů
Zástupce ředitele pro MV

Ing. Bc. Jiří Charvát
ředitel SPŠ polytechnické Zlín
Zlín 6. 3. 2020

Další informace