Stravování

INFORMACE-UBYTOVANÍ ŽÁCI DM1+DM2

Vratka přeplatku – ubytovaní DM1+DM2 – žáci, kteří budou ubytováni i v následujícím školním roce a chtějí vrátit zůstatek na kontě nebo část mohou toto výjimečně řešit již nyní na e-mailu: simona.marynikova@spspzlin.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno, příjmení a datum narození strávníka) nebo na tel.: 577 314 024.

Vyúčtování zůstatku – úplné ukončení ubytování je možné pouze formou ODHLÁŠKY, která je k dispozici u příslušného vychovatele, pod kterého ubytovaný student spadá. Vyúčtování konta probíhá až po odevzdání řádně vyplněné a podepsané odhlášky v kanceláři č.203-účetní v budově DM1.

Všechny zůstatky na kontě jsou vždy posílány na číslo bankovního účtu, ze kterého jsou zálohy na ubytování a stravování placeny.
Nevyžádané zůstatky budou automaticky převedeny do dalšího školního roku.

………………………………………………………………………………………………………………………

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ DOMOVA MLÁDEŽE

V přízemí Domova mládeže je jídelna s kapacitou 126 míst. V DM je zavedeno bezhotovostní placení stravování. Objednávka i výdej stravy se provádí pomocí stravovací karty nebo čipu. Objednat je možné i online. Přístupové heslo obdržíte u účetní tel. 577314024

Žáci si objednávají stravu dle svých potřeb, minimálně však dvě jídla denně. Pokud má žák zajištěnou stravu (oběd) na jiné škole, nemůže se současně stravovat na DM. Informace o odběru stravy i stavu osobního konta žáka je možné získat u účetní.

SPŠP-COP Zlín si vyhrazuje právo změnit cenu v souvislosti s měnícími se cenami potravin.
Cena za celodenní stravování činí 105 Kč.

Cena stravy:
nárok na odběr jednoho jídla dotovaného státem

Snídaně, přesnídavka 32 Kč
Oběd 38 Kč
Večeře, svačina 35 Kč
Prodej čipu 100 Kč

Výdej stravy:

Snídaně, přesnídavka 6.00 – 7.45 hod
Oběd 11.20 – 14.30 hod
Večeře, svačina 18.00 – 19.15 hod

Objednáte-li si další jídlo zaplatíte za:

Snídaně, přesnídavka 65 Kč
Oběd 85 Kč
Večeře – teplá, svačina 80 Kč
Večeře – studená, svačina 70 Kč

OBJEDNÁVKY – TERMINÁLY
SNÍDANĚ – 2 dny dopředu (tj. v pondělí na středu, čtvrtek na pondělí) do 14:30 hod.
OBĚDY – den dopředu (tj. v pondělí na úterý) do 14:30 hod.
VEČEŘE – den dopředu (tj. v pondělí na úterý) do 14:30 hod.

V pátek se objednává snídaně na úterý, obědy a večeře na pondělí následující týden.

ODHLÁŠENÍ OBJEDNÁVEK – TERMINÁLY

Snídaně 2 dny dopředu do 14:30 hod.
Oběd den dopředu do 14:30 hod.
Večeře den dopředu do 14:30 hod

Pro nemocné a nepřítomné ubytované žáky DM1 + DM2:
Odhlášení stravy do 7 hod. u denní vychovatelské služby nebo u vedoucí stravování
Vedoucí stravování: 577 314 013

Objednávání a rušení obědů ONLINE
Objednání a rušení obědů ze dne na den je možné učinit pouze do 14:30 hod. Na další dny kdykoliv.
Upozornění – oběd na pondělí lze objednat nejpozději v předchozí pátek do 14:30 hod. Stejný vzor platí i při státních svátcích zasahujících do školních dnů.
Oběd lze objednat či zrušit i v daný den, avšak pouze telefonicky a jen v naléhavých případech do 07:00 hod.

Vnitřní řád školní jídelny Domova mládeže_2024