Informace k přihláškám k ubytování 2024/2025

Přihlášky k ubytování na školní rok 2024/2025 budou k dispozici na našich webových stránkách  od 17. 4. 2024.

Termín podání pro nově nastupující žáky je do 14. 6. 2024, přijímání se řídí platnou směrnicí o Přijímání žáků do ubytování v našich domovech.

Stávající žáci mohou podat přihlášku k ubytování do 30. 4. 2024

INFORMACE-UBYTOVANÍ ŽÁCI DM1+DM2

INFORMACE-UBYTOVANÍ ŽÁCI DM1+DM2

Vratka přeplatku – ubytovaní DM1+DM2 – žáci, kteří budou ubytováni i v následujícím školním roce a chtějí vrátit zůstatek na kontě nebo část mohou toto výjimečně řešit již nyní na e-mailu: simona.marynikova@spspzlin.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno, příjmení a datum narození strávníka) nebo na tel.: 577 314 024.

Vyúčtování zůstatku – úplné ukončení ubytování je možné pouze formou ODHLÁŠKY, která je k dispozici u příslušného vychovatele, pod kterého ubytovaný student spadá. Vyúčtování konta probíhá až po odevzdání řádně vyplněné a podepsané odhlášky v kanceláři č.203-účetní v budově DM1.

Všechny zůstatky na kontě jsou vždy posílány na číslo bankovního účtu, ze kterého jsou zálohy na ubytování a stravování placeny.
Nevyžádané zůstatky budou automaticky převedeny do dalšího školního roku.