Informace pro strávníky, ubytované a jejich zákonné zástupce

Náš systém využívaný pro stravu a ubytování byl dne 9.4.2023 napaden útočníky, kteří celý systém zašifrovali a požadují výkupné za rozšifrování.

V tomto systému se kromě účetních dat vyskytovaly i osobní údaje osob, kterým jsou poskytovány zmiňované služby.

Podotýkáme, že tento útok nemusí, ale i může znamenat zneužití těchto dat, protože primárním cílem je získat od poškozené organizace finanční prostředky za znovuzpřístupnění napadeného systému.

Za vzniklou situaci se omlouváme.

Vedení SPŠP-COP Zlín