INFORMACE PRO RODIČE UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

Aktualizováno 6. 5. 2020 : Ochrana zdraví

Na základě sdělení MŠMT č.j.11703/2020-1 ze dne 10.3.2020 a dle Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol a dále rozhodnutí ředitele SPŠ polytechnické – COP Zlín, Nad Ovčírnou IV, 2528 Zlín, dnem 17.3.2020 je zákaz osobní přítomnosti ve školském zařízení DM 1 a 2.

Dotazem na MŠMT bylo ověřeno, že v současné době, kdy je přerušena výuka na všech školách, může být uplatněno ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a ubytovaným může být přiměřeně snížena úplata za ubytování.

TO ZAMENÁ:

ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮM BUDE KRÁCENA PODLE POČTU DNÍ, PO KTERÉ NEBUDOU MOCI BÝT UBYTOVANÍ NA DM VŽDY PO UKONČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO MĚSÍCE AŽ DO ODVOLÁNÍ TÉTO MIMOŘÁDNÉ SITUACE.

Z TOHOTO DŮVODU JE ZASÍLÁNÍ PLATEB NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ NA VAŠEM ZVÁŽENÍ
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ ZA UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 BUDE PROVEDENO PO UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ NA DM S UKONČENÍM ŠKOLNÍHO ROKU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Vzhledem k tomu, že ne všichni žáci si vzali se sebou při odjezdu domů učební pomůcky, mají poslední možnost si je vyzvednout ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 9.00 do 11.00, tuto skutečnost je nutné předem oznámit svým vychovatelům. V jiném termínu nebude vyzvednutí věcí možné. Děkujeme za pochopení.