DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY

Vážení rodiče,
na základě výzvy KHS Zlín ze dne 3. 3. 2020 a na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020, v souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 v rámci předběžné opatrnosti činíme následující opatření pro žáky ubytované v Domově mládeže 1, nám. T. G. Masaryka 2700, Domově mládeže 2, Růmy 4050, při SPŠP–COP Zlín:

  1. ŠKOLA VYHLAŠUJE ZÁKAZ VSTUPU DO DOMOVA MLÁDEŽE 1. a 2. A ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ŽÁKY, kteří v období jarních prázdnin pobývali s rodinou či přáteli v oblastech s výskytem COVID 19, popřípadě se setkali s člověkem, který v takových oblastech pobýval. Toto opatření se vztahuje na všechny osoby, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Tito žáci po jarních prázdninách v neděli 8. 3. 2020 a v následujících dnech do DM NENASTOUPÍ, ale se zodpovědností přistoupí k vlastní karanténě na dobu 14 dní.
  2. ŽÁDÁME VÁS, pokud se ve vašem přímém okolí vyskytne onemocnění COVID 19, abyste nás neprodleně o této situaci informovali, abychom mohli učinit další hygienická opatření s co nejmenším dopadem na provoz v našich DM.
  3. POSILUJÍ SE hygienická opatření prováděná s větší četností a pravidelnou kontrolou v rámci provozu DM1,2 a Školní jídelny

Vedení SPŠ polytechnické je v neustálém kontaktu s KHS Zlín a akceptuje informace reagující na nejnovější vývoj spojený s výskytem onemocnění COVID 19.

DOPORUČUJEME sledovat informace na našem webu www.spspzlin.cz. Nezbytné je sledovat informace zveřejňované na stránkách www.khszlin.cz v části Aktuality.

Mgr. Františka Fojtů
zástupce ředitele pro MV

Ing. Bc. Jiří Charvát
ředitel SPŠP-COP Zlín
Zlín 6. 3. 2020

Další informace